Tevékenységünkkel 2022. 06. 27-től felhagytunk, webshopunk nem fogad megrendeléseket!

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

Vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételek a Hétforrás Birtok on-line értékesítési csatornáján keresztül szolgáltatást igénybe vevő vásárlók részére.
 
I. Általános rendelkezések

 
www.hetforrasbirtok.hu internetes oldalon (webáruház) elérhető a dr. Barta Gábor családi gazdálkodó. (csg.: 11/00580, székhely: 2527 Máriahalom, Petőfi u 26/2.) KEZDŐLAP/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2019. július 1. napjától
 
1. Értelmező rendelkezések
a.     Szolgáltató: Barta Gábor dr. családi gazdálkodó
Székhelye: 2527 Máriahalom, Petőfi S. u. 260/2

családi gazdálkodói regisztrációs szám:11/00580
Adószáma: 74693696-2-31

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-209467704
Ügyfélszolgálat e-mail címe:
info@hetforras.com

 1. Egyéni vásárló/felhasználó: a fogyasztó, a fogyasztónak nem minősülő természetes személy és a nagykereskedőnek nem minősülő cég.
  c.     Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a jelen honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.
  d.     Fogyasztónak nem minősülő természetes személy: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy, aki a jelen honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.
  e.     Nagykereskedőnek nem minősülő cég: az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából bejegyzésre került és gazdasági tevékenysége nem kereskedelemre vagy vendéglátásra irányul, és a jelen honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik. 
  2. Általános rendelkezések
  A jelen internetes oldalon elérhető a Szolgáltató termékkatalógusa, amely tartalmazza a Szolgáltató által forgalmazott élelmiszereket és egyéb termékeket (továbbiakban: webáruház). A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a rendelést leadó, elfogadott regisztrációval rendelkező egyéni vásárló (továbbiakban Megrendelő) között.
  A Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja, és jóváhagyólag tudomásul veszi a jelen vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely módosított ÁSZF a jelen internetes oldalon való közzététellel lép hatályba és Megrendelő azt a közzétételt követő első megrendeléssel fogadja el.
   
  3. A szerződő felek azonosítása, regisztráció
   
  A vásárlási szerződés az Barta Gábor dr., mint eladó /a továbbiakban, mint: Szolgáltató/ és a Megrendelő, mint vevő között jön létre.
   
  A Szolgáltató csak a jelen oldalon, az Hétforrás Birtok logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt rendelésekért felel.
   
  A megrendelés nem előfeltétele az egyéni vásárlónak a jelen honlapon történő regisztrációja és annak a Szolgáltató általi visszaigazolása.
   
  A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével megadja az adatait, amelyeket bármikor módosíthat. A Szolgáltató a megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció esetén, továbbá amennyiben Megrendelő a jelen szerződéses feltételek szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a regisztrációt jogosult törölni, továbbá jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak-e. Megrendelő a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a bejelentés elmulasztásából eredő károk és költségek Megrendelőt terhelik.
   
  A jelen oldalon található „regisztráció” menüpontra kattintva kerül sor a Megrendelő alábbi adatainak megadására: felhasználónév és jelszó, email cím, szállítási és számlázási cím illetve telefonszám. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy adott e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló e-mailt küld a Megrendelőnek az általa a regisztráció során megadott email címre, Megrendelő az ebben található linkre kattintva a regisztrációt megerősíti, a regisztráció kizárólag ezt követően minősül a Szolgáltató által visszaigazoltnak és aktívnak (a továbbiakban: regisztrált felhasználó).

  4. Belépés a webáruházba aktív regisztrációval rendelkező Megrendelők esetén

  A regisztrált felhasználó „belépés” menüpontra kattintva a felhasználónév és a jelszó megadásával jelentkezhet be saját felhasználói fiókjába, ahol módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, illetőleg nyomon követheti a korábbi vásárlásait.
  Megrendelő ismételten tudomásul veszi, hogy webáruházban csak azon felhasználók rendelései teljesíthetőek, akik érvényes szállítási adatokat és elérhetőségeket adnak meg. A hibás szállítási adatok és elérhetőség megadásából származó esetleges következményekért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
  Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjából leadott megrendelésekért, Szolgáltatót e tekintetben felelősség nem terheli.
   
  5. Vásárlás menete

  Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban elérhető szolgáltatói termékkatalógus nem minősül a Szolgáltató által tett, a vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.
  A webáruházban található termékképeket a Szolgáltató állította elő, azok a Szolgáltató fizikai és szellemi tulajdonát képezik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webáruházban található termékképek mintának tekintendők, Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.
  A webáruházban minden termék fényképének a bal felső sarkában található egy csillag, amire kattintva az adott termék a regisztrált felhasználó által hozzáadható a kedvencek listájához. Ez a lista a regisztrált felhasználó fiókjában a személyes adatok menüpont alatt nyomon követhető.
  Megrendelő tudomásul veszi, hogy friss termékek kimérve kaphatók, ennek megfelelően a webáruházban ezek vonatkozásában nincs előre meghatározott rendelési mennyiség. Ezen termékek rendelése esetében mennyiségi intervallumokat határoz meg a Szolgáltató. A kimérve kapható termékek esetében a webáruházban megjelölt mennyiséghez képest +/- 3 dkg-os eltérés megengedett, ennek megfelelően a rendelés végösszege is változhat. Megrendelő Szolgáltató fenti tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
  A megrendelés menete
  Amennyiben Megrendelő befejezte a vásárlást a webáruházban, a kiválasztott termékeket a jobb oldalon található kosár ikonra kattintva rendelheti meg, az alábbiakban részletezett lépések szerint. Minden lépésről van lehetőség visszamenni egy szintet, illetve továbbfolytatni a vásárlást.

  A) A FIÓKOM/KOSARAM menüpont alatt jelennek meg összesítve a Megrendelő által kiválasztott (kosárba tett) termékek. Ezen menüpont alatt meg lehet változtatni a Megrendelő által kért mennyiséget, valamint lehetőség van a kosárból tételeket kivenni. A változtatás után a kosár tartalma azonnal frissül és kikerül belőle a kivett termék.

 2. B) TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ menüpont visz el a fizetési oldalra.

 3. C) SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK menüpontban választja ki a Megrendelő azt a címet, amelyre a számlát szeretné kapni. Ugyanitt beállítható, hogy a Megrendelő a számlázási címmel megegyező vagy másik szállítási címet szeretne megadni.
 4. D) SZÁLLÍTÁSI  INFORMÁCIÓK menüpontban választja ki a Megrendelő azt a címet a 4 megadott közül, ahol a termékeket át kívánja venni.

 5. E) IDŐPONT VÁLASZTÁS menüpontban választja ki a Megrendelő azt a naptári napot, amelyen a terméket át kívánja venni. A menüpont alatt megjelenő naptár határozza meg azokat a szállítási napokat, amikor a termék kiszállításra tud kerülni. A szállítási nap kiválasztásánál fontos tényező, hogy leghamarabb a rendeléstől számított 48 órát követően kerülhet kiszállításra termék.

 

 1. F) FiZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpontban a Megrendelő választ a lehetséges fizetési módok közül.
 2. G) RENDELÉS ÁTTEKINTÉSE
  Ebben a lépésben Megrendelő ellenőrzi az adatok helyességét, illetőleg a megrendelés adatait, továbbá el kell fogadnia az általános szerződési feltételeket a megrendeléséhez. A „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva Megrendelő elküldi a megrendelést, ezt követően megjelenik a rendelés adatlapja, illetőleg a rendszer automatikus, visszaigazolásnak nem minősülő rendszerüzenetet küld a Megrendelő részére. Banki fizetés esetén a Takarékbank bankártyás fizetési oldala automatikusan megnyílik, a fizetés lebonyolításához.

  H) MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE után a már leadott rendelés azonosítója és részletei találhatók, ezt az oldalt igény szerint ki lehet nyomtatni.
  A megrendelés után Szolgáltató ellenőrzi, hogy minden megrendelt termék rendelkezésre áll-e. Amennyiben igen, akkor megküldi a rendelésről szóló visszaigazoló e-mailt. Ezen e-mail kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási helyét és idejét módosítani nem lehet. Amennyiben a rendelés egy vagy több tétele nem teljesíthető, Szolgáltató telefonon felveszi Megrendelővel a kapcsolatot, melynek keretében Megrendelő eldöntheti, hogy az ajánlott helyettesítő termékek megfelelőek-e vagy az eredeti rendelés szerinti, de hiányzó tételek nélkül kívánja véglegesíteni a rendelést.

  Az árak

  A terméklistában és a termék adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amely a megrendelés időpontjában érvényes, és amely az ÁFÁ-t tartalmazza.
  Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy menüpontban választja ki a Megrendelő azt a címet, amelyre a számlát szeretné kapni.

A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a megrendelt terméket – a jelen szerződési feltételekbe foglalt kivételekkel – a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás – mely nem azonos a vásárlást követően a rendszer által küldött automatikus üzenettel – is tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruház rendszere által a megrendelést követően küldött automatikus rendszerüzenet nem minősül a Megrendelő által közölt szerződéses ajánlat Szolgáltató általi elfogadásának, az automatikus rendszerüzenet nem tekinthető a Szolgáltató nyilatkozatának, így azzal a felek között a vásárlási szerződés nem jöhet létre. A Megrendelő ajánlatát Szolgáltató joghatályosan a megrendelés visszaigazolása tárgyában, az automatikus rendszerüzenetet követően megküldött nyilatkozatban (a továbbiakban: visszaigazolás) fogadhatja el. A visszaigazolás kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási helyét és idejét módosítani nem lehet. Megrendelő a fentieket jóváhagyólag tudomásul veszi.
 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék ára nem tartalmazza a hozzá tartozó göngyöleget (üveg, rekesz, stb.), de tartalmazza  a szállítás költségét is, melyet a program a vásárolt termékek árának és mennyiségének figyelembe vételével adott meg.
 
Akciós termék esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről a megadott e-mail címre a Szolgáltató a Megrendelőnek értesítést küld.
 
7. Felelősségvállalás, fizetés, szállítás
 
7.1. A Szolgáltató köteles az utánvéttel megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt, a Megrendelő által a megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a megrendelésben kiválasztott szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt napon eljuttatni.
 
Amennyiben a visszaigazolt megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelőt az általa a megrendelésben feltüntetett e-mail címen vagy a megrendelésben megadott telefonszáma útján értesíteni.
  
7.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelése leadása ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő a megrendelésének a leadásával (lásd 5/D) pontot) jelen szerződéses feltételeket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, hogy azok be nem tartása esetén szerződésszegést követ el, amelyért felelősséggel tartozik.
 
Kiszállítás esetén Szolgáltató a visszaigazolt megrendelést a Megrendelő által kiválasztott szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt naptári napon kézbesíti. Megrendelő Szolgáltató kiszállítással kapcsolatos tájékoztatását kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi.
 
 
A Megrendelő köteles a visszaigazolt rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldeményeket átvenni és annak ellenértékét a megrendelés visszaigazolásban feltüntettek szerint Szolgáltatónak megfizetni.  

 
A megrendelés átvételekor Megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy az általa rendelt termék került-e átadásra, továbbá köteles meggyőződni annak rendelése szerinti mennyiségéről, valamint a minőségéről. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék rendeléssel egyezőségét, továbbá a mennyiségi és minőségi megvizsgálás tényét Megrendelő a szállítólevél általa történő aláírásával igazolja. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el, esetleges kifogása esetén Megrendelő köteles a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét kérni.
 
A Megrendelő a megrendelt küldemény átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg.
 
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelés átvétele Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, az ebből eredő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak, Megrendelő köteles továbbá ezen felül a termék megrendelés visszaigazolásában feltüntetett vételárának megfelelő összeget Szolgáltatónak kötbér jogcímén megfizetni.
 
8. A szerződés hatálya
 
Jelen szerződés az egyéni vásárló vonatkozásában az általa a weboldalon történő regisztrációval lép hatályba és – amennyiben jelen szerződéses feltételek eltérően nem rendelkeznek – a regisztráció törléséig hatályos. Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése esetén, a törlésig már visszaigazolt megrendelésre a jelen szerződéses feltételek az irányadók.
 
A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl.
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.
 
A megrendelés visszaigazolására haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül kerül sor. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására 48 órán belül nem kerül sor, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
 
9. Reklamáció, panaszügyintézés
 
Amennyiben az átvett termék bizonyíthatóan gyártási hibás vagy az a szállítás során sérült, a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. A hiba keletkezése időpontjának bizonyítása a Megrendelőt terheli, kivéve amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedően másképpen nem rendelkeznek. Amennyiben a kicserélésre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételár kerül visszafizetésre. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A szállítás során sérült termékek esetében szükséges mellékelni a szállító jegyzőkönyvét, amelyben a kézbesítő elismeri, hogy a csomagot sérülten adta át. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy jegyzőkönyv hiányában a reklamációt a Szolgáltató nem fogadja el.
A termék átvételét követően Megrendelő az esetleges minőségi reklamációt köteles haladéktalanul jelezni e-mailban az info@hetforras.com  e-mail címen vagy telefonon a 06-20-9467704-es számon.
Szolgáltató a fenti módok valamelyikén érkezett panaszokat legkésőbb annak a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a további jogorvoslati lehetőségekről.
 
10. Elállás
 
A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt céget elállási jog nem illeti meg.
 
Fogyasztónak minősülő természetes személyek esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók, Így az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékek vonatkozásában nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.
 
Vásárlástól való elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, ideértve a termékek visszajuttatásának költségeit is. A termék kiszállításának és visszajuttatásának a költsége a fogyasztót terheli. Utánvéttel a Szolgáltató a terméket nem veszi vissza. 
Megrendelő jogvita esetén jogosult az illetékes Békéltető Testülethez fordulni.
 
 
11. Árváltozás és egyéb technikai hibák
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot minden nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint az árváltoztatásra.
 
A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően csak abban az esetben jogosult a megrendelt termék vételárának módosítására, amennyiben azt a megrendelés visszaigazolása és a visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő között bekövetkezett jogszabály módosítás (pl. adóváltozás) indokolja.
A webáruházban található termékek a készlet erejéig biztosíthatóak.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruház működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, tévesen megjelent árakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.
 
12. Adatvédelem
 
A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatása az alábbi linken érhető el:www. hetforrasbirok.hu

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés a megrendelő hozzájárulásán alapul, a regisztráció bármikor visszavonható. A megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok és a megrendelő lakcíme tekintetében az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezésein is alapul.
 
A regisztráló személy hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről. Megrendelő jogosult ezen hozzájárulását bármikor visszavonni, tudomásul veszi továbbá Megrendelő Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint a Szolgáltató által küldött hírlevelekben lehetőség van a további hírlevelekről történő leiratkozásra. Ebben az esetben a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonását követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, illetőleg törli az adott felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
Az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.
A személyes adatok adatkezelője kizárólag a Szolgáltató.. Adatfeldolgozót Szolgáltató nem vesz igénybe. Szolgáltatót, illetőleg az adatkezelési folyamatban résztvevő munkavállalóit az e körben tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelés időtartama a felek közötti szerződéses kapcsolat fennállása, illetőleg annak megszűnését követően a jogszabályi előírásoknak (pl.: számviteli jogszabályok) megfelelő időtartam. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően a tárolt adatokat a Szolgáltató felhasználhatatlanná teszi és törli kereskedelmi nyilvántartásaiból.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 2011. évi CXII. tv (Infotv.) 6. § (5) bekezdése szerint: ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
Az adatkezelés célja elsődlegesen a jelen szerződéses feltételekben meghatározott szerződés megkötésének, teljesítésének és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítésének biztosítása, valamint a Megrendelő jogainak védelme, másodlagosan statisztikakészítés és az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése. A statisztikai célú adatfeldolgozás, azaz a statisztika készítés célja csak a rendszer elsődleges céljainak megvalósulása érdekében, vagy az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése érdekében történhet. A minőségbiztosítási célú adatkezelést felhasználó írásban a hetforrasbirtok@ hetforrasbirtok.hu e-mail címen bármikor megtilthatja.
 
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolható össze a felhasználók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem pedig más az internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
Megrendelő tudomásul veszi az alábbiakat:
–          Szolgáltató erre irányuló kérése esetén tájékoztatást nyújt részére személyes adatai kezeléséről
–          kérheti a Szolgáltatótól megadott személyes adatainak a helyesbítését
–          kérheti a Szolgáltatótól személyes adatainak törlését vagy zárolását.
  
Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a jelen szerződési feltételek alapján létrejött szerződés interneten kötött, de alá nem írt szerződésnek minősül, melynek tartalma a Szolgáltató által archiválásra kerül, az utólagosan hozzáférhető és visszakereshető.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés nyelve a magyar, kivéve, ha a Megrendelő – egyedi beállítást követően – az angol nyelvet választja a szerződés nyelvének.
 
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.