Gazdaságunk a legeltetett tehenek, a le nem választott borjak és a le nem vágott öreg jószágok birtoka. Elsősorban a tehén sem haszonállat számunkra, hanem élőlény. Mi már tudjuk: a fenntartható, környezetbarát gazdálkodás nem álom, hanem valóság. Amit előállítunk, nem tartalmaz más semminemű adalékanyagot, tartósítószert, egyéb varázslatot, csak őszinte tejet.

Amit mi kínálunk,
őszinte tej és az abból készült joghurt, túró.

 
 
 
 

Mottó

"Minden eddigi erkölcstan hiányossága, hogy azt hitte, csak az embernek emberhez való viszonyával kell foglalkoznia. Valójában arról van szó, hogyan viszonyuljunk a világmindenséghez és minden benne élő teremtményhez.

Az ember csak akkor erkölcsös, ha magát az életet tartja szentnek, a növényekét és az állatokét éppúgy, mint az emberét, és igyekszik a lehetőséghez képest segítséget nyújtani minden szükséget szenvedő életnek. Csak a tágabb értelemben vett, minden élőre kiterjedő felelősségérzeten alapuló, univerzális erkölcs gyökerezik szilárdan a gondolkodásban. Az ember emberhez való viszonyának erkölcse csupán részlete az erkölcsnek."

Albert Schweitzer: Az élet tisztelete

Hol érhetők el termékeink?